Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

3. Turizm Şûrası


Eşsiz kültürel, tarihi ve doğal zenginlikleriyle iç ve dış turizmin odağındaki ülkelerden biri olan Türkiye’nin uluslararası rekabet ortamında imaj ve marka değerini yükseltmek için gerekli stratejileri belirlemek amacıyla, ilki 20-22 Ekim 1998, ikincisi 12-14 Nisan 2002 tarihlerinde Ankara’da turizm şûraları gerçekleştirilmiştir. 

Turizm sektörünün mevcut durumunun değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikasının oluşturulabilmesi amacıyla, 2017 yılı içerisinde kamu kurum ve kuruluşları, turizm meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları, turizm sektörü ve akademik camianın katılımı ile “3. Turizm Şûrası” düzenlenecektir.

Söz konusu Şuraya ilişkin komisyon başlıkları Bilim Kurulu üyeleri ,tebliğler için uyulması gereken yazım kuralları "http://turizmsurasi.kulturturizm.gov.tr/# "internet sitesinde yer almakta olup tebliğ kabulleri bu site yoluyla  elektronik ortamda yapılacaktır.

218081,3turizmsurasitebligcagrisijpg.png